Quyền lợi bảo hiểm

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN:

MIC chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:

 1. Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
 2. Hỏa hoạn, cháy nổ:
 3. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên;
 4. Mất toàn bộ xe do trộm, cướp

Ngoài số tiền bồi thường, MIC còn hoàn trả cho chủ xe những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của MIC khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm các chi phí:

 1. Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
 2. Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất;

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM MỞ RỘNG

1. Bảo hiểm vật chất xe ngoài lãnh thổ Việt Nam (mã số: 001)

a) Điều kiện tham gia bảo hiểm:

Chủ xe có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với xe cơ giới tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ

b) Điều kiện triển khai bảo hiểm vật chất xe ô tô ngoài lãnh thổ Việt Nam

MIC có đại diện được ủy quyền giám sát việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm, cụ thể: thu thập hồ sơ, tài liệu vụ tổn thất, giám định hiện trường vụ tổn thất hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện…

c) Quyền lợi bảo hiểm: 

MIC bồi thường các tổn thất về xe trong phạm vi lãnh thổ của các quốc gia xe cơ giới Việt Nam được phép tham gia giao thông.

d) Loại trừ bảo hiểm: 

Mất xe bị trộm hoặc bị cướp tại các quốc gia tham gia bảo hiểm ngoài lãnh thổ Việt Nam

2. Bảo hiểm xe bị mất trộm, mất cướp bộ phận (mã số 002)

a) Phạm vi bảo hiểm:

Xe bị mất trộm, cướp bộ phận

b) Quyền lợi bảo hiểm

– MIC chị trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế, hợp lý để thay thế bộ phận bị tổn thất hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi được bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí khắc phục tổn thất có thể phải trả.

– Giới hạn số lần mất trộm, cướp: 01 lần đối với các hợp đồng có thời hạn bảo hiểm 1 năm (bồi thường không quá 02 lần/năm)

c) Mức miễn thường tối thiểu: 

20% tổn thất và tối thiểu 2.000.000 đồng/vụ, tùy thuộc số nào lớn hơn

3. Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa – Bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe (mã số 003)

a) Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:

Xe ô tô chở người không kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ngồi

b) Quyền lợi bảo hiểm

– MIC sẽ thanh toán cho Chủ xe chi phí thuê xe sử dụng trong thờii gian sửa chữa do tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, không tính thời gian xe bị cơ quan chức năng giữ

– Chi phí thuê xe được thanh toán: Chi phí thuê xe cùng công năng sử dụng, chủng loại tương tự chiếc xe được bảo hiểm của Chủ xe; MIC sẽ thanh toán 80% chi phí thuê xe thực tế, không quá 500.000 đồng/ngày

– Thời gian thanh toán chi phí thuê xe tối đa không quá: 30 ngày/năm bảo hiểm.

c) Mức khấu trừ:

Chi phí thuê xe 4 ngày kể từ ngày xe xảy bị tổn thất, tính cả thời gian xe bị cơ quan chức năng thu giữ

4. Bảo hiểm thay thế mới (mã số 004)

a) Điều kiện xe tham gia bảo hiểm:

Xe có thời gian sử dụng dưới 10 năm kể từ ngày sản xuất

b) Quyền lợi bảo hiểm

MIC sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) do sử dụng.

5. Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa (mã số 005)

Quyền lợi bảo hiểm: MIC đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) mà Chủ xe lựa chọn ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.

6. Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (mã số 006)

a) Quyền lợi bảo hiểm: MIC sẽ trả tiền chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích

b) Mức khấu trừ: 20% số tiền bồi thường và tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ, tùy thuộc số nào lớn hơn

7. Bảo hiểm sửa chữa chính hãng (mã số 010)

Điều kiện tham gia: Xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Xe được sản xuất bởi các nhà sản xuất xe có nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và có hệ thống đại lý ủy quyền.

– Các bên thỏa thuận và đồng ý, khi xe tham gia bảo hiểm vật chất và Chủ xe đã đóng thêm phụ phí bảo hiểm thì MIC đồng ý và chấp nhận thanh toán chi phí sửa chữa của chính hãng sản xuất hoặc của đại lý được ủy quyền của hãng sản xuất ra chiếc xe đó trên lãnh thổ Việt Nam

Các điểm lưu ý

 • Khi yêu cầu bảo hiểm, Chủ xe hoặc người đại diện của Chủ xe phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung trong giấy yêu cầu bảo hiểm
 • Tạo điều kiện thuận lợi để MIC xem xét tình trạng xe trước khi cấp giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, Chủ xe phải thông báo cho MIC trong vòng 15 ngày kể từ khi có sự thay đổi đó;
 • Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng rủi ro được bảo hiểm thì MIC có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng. Trong trường hợp Chủ xe không chấp nhận tăng phí thì MIC có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy tắc này
 • Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
 • Khi xảy ra tổn thất, Chủ xe/Người điều khiển xe có trách nhiệm:
  1. Thông báo ngay cho MIC để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; bảo vệ hiện trường tổn thất; Đồng thời thông báo cho Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng)
  2. Không được di chuyển, tháo dỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của MIC; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế tổn thất về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
  3. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), Chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho MIC
 • Chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho MIC trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.
 • Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của bên thứ 3, Chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của MIC để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho MIC kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với MIC để đòi lại Người thứ 3 trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được MIC bồi thường.
 • Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được MIC chấp nhận bồi thường, Chủ xe/Người điều khiển xe sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản bị thay thế cho MIC.
 • Khi xe bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, Chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an và MIC được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cơ quan công an và MIC