Tư vấn 24/24: 0945.084.956

Bảo hiểm Quân Đội MIC: Cam kết

Cam kết

-         Hướng tới quyền lợi của khách hàng thông qua tư vấn quản trị rủi ro và cung cấp dịch vụ bảo hiểm phù hợp

-        Trung thực, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, bồi thường

-        Phát triển tính sáng tạo và phát triển cá nhân cho các thành viên MIC

-        Quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả đảm bảo mang lại lợi ích tăng lên cho các cổ đông

Bảo hiểm Quân Đội MIC: Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày 08/10/2007, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 43 GP/KDBH thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (tên gọi tắt là MIC), MIC là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập theo Nghị định số 45/CP ngày 27/3/2007 của Chính Phủ với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Sau hơn 3 năm hoạt động, MIC đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, ngày 31/5/2011 Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC8/KDBH đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và ngày 24/11/2011, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC10/KDBH chấp thuận Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

MIC kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm hàng không. Đồng thời, MIC kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm và đầu tư vốn.

           

Năm 2007 - Thành lập

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập và nhanh chóng hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, thành lập các phòng chức năng tại Văn phòng Tổng công ty và các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn.


Ban hành trên 80 sản phẩm bảo hiểm và các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ từ khai thác đến giám định bồi thường, nhận và nhượng tái bảo hiểm nhằm chuẩn hoá hoạt động kinh doanh và quản lý.


K‎ý kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng và các đối tác tiềm năng khác.


Năm 2008 – Mở rộng kinh doanh

MIC đã thành lập mạng lưới kinh doanh gồm 18 Chi nhánh và 30 phòng kinh doanh tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.


Đa dạng hóa các kênh khai thác bảo hiểm thông qua mạng lưới của Bưu chính Viettel, các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng.

Triển khai áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý bao gồm phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm, kế toán trên toàn hệ thống.

Đặt quan hệ hợp tác và thu xếp chương trình tái bảo hiểm cố định với các nhà nhận tái bảo hiểm có uy tín và tiềm lực tài chính hàng đầu thế giới để đảm bảo an toàn tài chính cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

 

Năm 2009 – Củng cố và phát triển

Hoàn thiện hệ thống sản phẩm và triển khai một số sản phẩm mới như: Bảo hiểm tai nạn quân nhân áp dụng cho lực lượng vũ trang trong toàn quân; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; Bảo hiểm tín dụng cá nhân; Bảo hiểm du lịch toàn cầu.

Phát triển mô hình bán hàng mới như bảo hiểm tín dụng liên kết ngân hàng – bảo hiểm (Bancassurance) và các chương trình dịch vụ hỗ tợ khách hàng như hỗ trợ y tế toàn cầu của SOS đối với khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch toàn cầu hay bảo lãnh viện phí đối với khách hàng tham gia bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao.

Củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và quản lý cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống MIC.

 

Năm 2010 – Mở rộng và đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư

MIC thực hiện đa dạng hoá các hình thức đầu tư thông qua việc mua trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Repo cổ phiếu, đầu tư bất động sản như mua sàn văn phòng của dự án MIPEC Tower, tham gia góp vốn vào dự án đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ công cộng, nhà ở và văn phòng cho thuê Pearl Tower.

Chuẩn bị cho việc tiếp nhận khu đất D47 từ Bộ Tư lệnh Thủ đô để thực hiện công tác đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Tham gia các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ và sĩ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

 

Năm 2011 – Tăng vốn điều lệ và chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tổng công ty

MIC đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng, chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và thành lập thêm 5 Công ty Bảo hiểm thành viên nâng số Công ty Bảo hiểm thành viên trực thuộc Tổng công ty lên 24 đơn vị.

Việc chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty và tăng vốn điều lệ góp phần tạo điều kiện cho MIC có thể phát huy tốt nguồn nhân lực sẵn có, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm hàng không, thúc đẩy hoạt động đầu tư và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng.

Bảo hiểm Quân Đội MIC: Tầm nhìn

Tầm nhìn

MIC hướng tới là một doanh nghiệp bảo hiểm hiện đại với nền tài chính vững mạnh bằng việc áp dụng khoa học tiên tiến trong quản trị kinh doanh và quản lý rủi ro nhằm phát triển sự sáng tạo và tiềm năng của các thành viên MIC, đem lại sự bảo vệ vững chắc cho khách hàng và đầu tư phát triển đất nước.

Bảo hiểm Quân Đội MIC: Thông điệp Chủ tịch HĐQT

Thông điệp Chủ tịch HĐQT

Kính thưa quý vị!

 

Với quyết tâm đồng hành cùng khách hàng và đối tác vượt qua khó khăn, MIC đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực đổi mới và cải tiến sản phẩm dịch vụ nhằm thực hiện trọn vẹn các cam kết của mình với Quý vị. Kết quả kinh doanh năm 2011 đã khẳng định MIC là Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững với Tổng tài sản đạt 877 tỉ đồng, tổng doanh thu 546 tỉ đồng, vốn điều lệ 400 tỉ đồng, quỹ dự phòng nghiệp vụ 297 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 56 tỉ đồng, cổ tức đạt 12%, mạng lưới được mở rộng với 24 Công ty thành viên và 50 Phòng kinh doanh tại hầu hết các tỉnh thành phố lớn trên cả nước với 670 cán bộ nhân viên; chất lượng dịch vụ được nâng cao và sản phẩm ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi tự hào là Doanh nghiệp bảo hiểm có nhiều khách hàng, đối tác truyền thống tin cậy đã gắn bó trong suốt chặng đường phát triển 4 năm qua của MIC. Chính sự phát triển an toàn, bền vững và tinh thần sẻ chia là sợi dây gắn kết chúng tôi với Quý khách hàng, đối tác và cổ đông.

Năm 2012, kinh tế thế giới cũng như nước ta được dự báo tiếp tục diễn biến khó khăn. Chúng tôi đang cố gắng, nỗ lực hơn nữa để khẳng định thương hiệu MIC, quyết tâm đưa MIC vào Top 5 Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam và xác định “Thay đổi để phát triển bền vững và hiệu quả”. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

- Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả, gắn liền với định hướng kinh doanh.

- Khai thác tối đa kinh nghiệm hoạt động, tiềm lực tài chính vững mạnh, đối tác khách hàng và nền tảng văn hóa của Tập đoàn Ngân hàng Quân đội.

- Cung ứng sản phẩm đa dạng và tạo sự khác biệt với thị trường, chú trọng đặc biệt đến nâng cao chất lượng dịch vụ; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, trung thực, tự lực, tự cường và đoàn kết, có khát vọng đưa MIC thành một doanh nghiệp hùng mạnh.

- Đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác.

- Hoàn thiện quy trình, quy chế theo chuẩn mực quốc tế ở các lĩnh vực như: Quản trị doanh nghiệp, đầu tư, quản lý rủi ro; nâng cao hiệu quả của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Thành công của MIC đạt được trong năm 2011 và sau 4 năm hoạt động là thành quả của sự lãnh đạo, sáng tạo, đoàn kết và năng động của toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên của MIC, cùng với sự đồng hành tin tưởng và chia sẻ quý báu của Quý khách hàng, cổ đông và đối tác. Chính sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị là nguồn động lực mạnh mẽ để MIC quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2012.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục là “Điểm tựa tài chính an toàn, vững chắc” cho Quý khách hàng, là địa chỉ đầu tư tin cậy và hiệu quả đối với Quý cổ đông và là một trong những định chế tài chính bảo hiểm uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị cổ đông, Khách hàng và Đối tác đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

NGUYỄN QUANG HIỆN

Chủ tịch HĐQT

GỬI YÊU CẦU NHANH

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
382
810
3044
631761
20631
30463
641221

IP của bạn: 54.80.140.29
11:59 22-08-2018
MENU