Quyền lợi cơ bản

MIC chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:

 1. Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
 2. Hỏa hoạn, cháy nổ:
 3. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên;
 4. Mất toàn bộ xe do trộm, cướp

Ngoài số tiền bồi thường, MIC còn hoàn trả cho chủ xe những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của MIC khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm các chi phí: 

 1. Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
 2. Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất;

Các điểm lưu ý

 • Khi yêu cầu bảo hiểm, Chủ xe hoặc người đại diện của Chủ xe phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung trong giấy yêu cầu bảo hiểm
 • Tạo điều kiện thuận lợi để MIC xem xét tình trạng xe trước khi cấp giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, Chủ xe phải thông báo cho MIC trong vòng 15 ngày kể từ khi có sự thay đổi đó;
 • Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng rủi ro được bảo hiểm thì MIC có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng. Trong trường hợp Chủ xe không chấp nhận tăng phí thì MIC có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy tắc này
 • Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
 • Khi xảy ra tổn thất, Chủ xe/Người điều khiển xe có trách nhiệm:
  1. Thông báo ngay cho MIC để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; bảo vệ hiện trường tổn thất; Đồng thời thông báo cho Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng)
  2. Không được di chuyển, tháo dỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của MIC; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế tổn thất về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
  3. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), Chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho MIC
 • Chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho MIC trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.
 • Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của bên thứ 3, Chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của MIC để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho MIC kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với MIC để đòi lại Người thứ 3 trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được MIC bồi thường.
 • Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được MIC chấp nhận bồi thường, Chủ xe/Người điều khiển xe sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản bị thay thế cho MIC.
 • Khi xe bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, Chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an và MIC được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cơ quan công an và MIC