MIC sẽ thay mặt Người được bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về người và vật chất cho bên thứ 3 do những hành động bất cẩn hoặc quyên sót do bất cẩn gây nên của Người được bảo hiểm.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hành nghề chuyên môn như Kiến trức sư, kỹ sư tư vấn thiết kế. luật sư, bác sỹ, công chứng viên, giám định viên, môi giới chứng khoán…

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bao gồm:

- Trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại đòi bồi thường đưa ra đối với Người được bảo hiểm do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải

- Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại được bảo hiểm.

MỞ RỘNG PHẠM VI BẢO HIỂM – TỰ ĐỘNG

- Phỉ báng và vu khống

- Mất tài liệu

- Tư vấn, nhà thầu phụ và đại lý

- Sở hữu trí tuệ

- Trách nhiệm liên doanh

- Đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị mới thành lập hoặc mua lại

- Bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp không còn là đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Người được bảo hiểm

- Người thừa kế và đại diện hợp pháp

- Người đứng đầu công ty đã thôi việc.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC. Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

- Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

-  Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

 Hồ sơ bồi thường:

- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

GỬI YÊU CẦU NHANH

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
596
778
6451
1034968
16649
34714
1048004

IP của bạn: 34.204.191.31
19:09 19-10-2019
MENU