MIC sẽ thay mặt người tham gia bảo hiểm bồi thường thiệt hại về người và tài sản cho bên thứ 3 do hoạt động kinh doanh hay hàng hóa của người tham gia bảo hiểm gây ra.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm gây ra cho người khác

PHẠM VI BẢO HIỂM

MIC bồi thường cho người được bảo hiểm:

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

- Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);

Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản;

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

- Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

- Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

HƯỚNG DẪN SỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

- Giám định sơ bộ:

+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)

+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)

- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

Hồ sơ bồi thường:

- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

GỬI YÊU CẦU NHANH

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
591
778
6446
1034968
16644
34714
1047999

IP của bạn: 34.204.191.31
19:02 19-10-2019
MENU